το «Εν Θαλάττη» είναι ο μεγαλύτερος χώρος εκδηλώσεων

με χωρητικότητα 650 ατόμων καθήμενους & 1.500 αντίστοιχα σε cocktail party.


Φωτογραφίες “Εν Θαλάττη”